Gemeente Steenwijkerland

Mag een hottub met houtkachel in de tuin geplaatst worden?
Plaats reactie
vuurkorf
Site Admin
Berichten: 1402
Lid geworden op: 04-09-2015 22:42

Gemeente Steenwijkerland

Bericht door vuurkorf » 01-08-2016 20:42

Onderstaande vraag heb ik van u mogen ontvangen. Hierover het volgende:

1. Vergunningplicht zwembad/hottub


Een zwembad, hottub of andere zwemvoorzieningen wordt aangemerkt als een bouwwerk. Nu is het zo dat voor bepaalde bouwwerken geen omgevingsvergunning is vereist voor de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’ en/of ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Onze nationale wetgever heeft dit vastgelegd in bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (artikel 2 en 3 van deze bijlage).

Voor zwembaden, hottubs of andere zwemvoorzieningen is in artikel 3, onder 5 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht vastgelegd dat voor de bouw van een zwembad, hottub of andere zwemvoorziening geen omgevingsvergunning is vereist voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’. Wel moet er een bestemmingsplan check uitgevoerd worden om te kijken of de gebruiksactiviteiten wel zijn toegestaan. In het grootste geval zal dit geen probleem opleveren wanneer de hottub in de bestemming ‘Wonen’ wordt aangelegd gezien de hottub wordt gebruikt door de bewoners van de woning.

Er hoeft dus nooit een omgevingsvergunning aangevraagd te worden voor de bouw van de hottub. Wel is het mogelijk dat het bestemmingsplan beperkingen kent, echter dit moet per geval beoordeeld worden. Hieronder nog de tekst uit het Besluit omgevingsrecht.

Hoofdstuk III. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist
Artikel 3
Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op:

· 1. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
o a. niet hoger dan 5 m,
o b. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,
o c. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag, en
o d. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte;
· 2. een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
o a. niet hoger dan 5 m, en
o b. de oppervlakte niet meer dan 70 m2;
· 3. een dakkapel in het voordakvlak, een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of, voor zover het betreft een bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 4, onder f, het achterdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
o a. redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing;
o b. voorzien van een plat dak,
o c. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m,
o d. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet,
o e. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, en
o f. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;
· 4. een sport- of speeltoestel anders dan voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
o a. niet hoger dan 4 m, en
o b. uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;
· 5. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening, dan wel vijver op het erf bij een woning of woongebouw, mits deze niet van een overkapping is voorzien;

2. Rookoverlast


De stukken met betrekking tot rookoverlast heb ik doorgezonden aan mijn collegaÂ’s van milieu en de beleidsmedewerker Apv/Bijzondere Wetten. Op dit moment hanteren wij de standaard Apv op dit onderdeel zoals wordt uitgegeven door het VNG.

Tot slot hoor ik graag of u nog aanvullende vragen of opmerkingen heeft.

Plaats reactie