Gemeente Teylingen

Mag een hottub met houtkachel in de tuin geplaatst worden?
Plaats reactie
vuurkorf
Site Admin
Berichten: 1402
Lid geworden op: 04-09-2015 22:42

Gemeente Teylingen

Bericht door vuurkorf » 01-08-2016 20:50

Naar aanleiding van uw mail wil ik u graag over het volgende informeren.
Of er voor een hottub een vergunning nodig is, is afhankelijk van verschillende factoren. Gezien de informatie die ik nu heb, kan ik niet beoordelen of dit zonder vergunning mogelijk is. Van belang is bijvoorbeeld het bestemmingsplan, maar ook de vraag of de hottub gezien wordt als bouwwerk.
Buiten de vraag of een hottub past binnen de regels omtrent bouwen, refereert u in uw mail ook naar de rookoverlast, die ontstaat bij de verbranding van hout. Binnen de Gemeente Teylingen hebben wij over de verbranding van afvalstoffen het volgende opgenomen in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Volgens artikel 5:34, eerste lid, van de APV is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Dit verbod geldt volgens artikel 5:34, tweede lid niet voorzover het betreft:

a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

Mocht er sprake zijn van een geval dat hier niet binnen past, kan het college van dit verbod ontheffing verlenen, volgens artikel 5:34, derde lid. Volgens artikel 1:8 kan een dergelijke vergunning of ontheffing door het bevoegde gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van betreft:

1. de openbare orde;
2. de openbare veiligheid;
3. de volksgezondheid;
4. de bescherming van het milieu.

Daarnaast kan de ontheffing volgens artikel 5:34, vierde lid, worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna. Artikel 5:34, vijfde lid bepaalt nog dat het verbod geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

Kortom, op de vraag of er voor een hottub een vergunning nodig is, is geen eenduidig antwoord te geven. Dit zal per geval moeten worden beoordeeld. Wij hebben echter geen aanvullende regels omtrent de uitstoot van bijvoorbeeld houtkachels e.d..

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Teylingen

Plaats reactie