Gemeente Haarlem

Mag een hottub met houtkachel in de tuin geplaatst worden?
Plaats reactie
vuurkorf
Site Admin
Berichten: 1402
Lid geworden op: 04-09-2015 22:42

Gemeente Haarlem

Bericht door vuurkorf » 03-08-2016 16:57

Uw vraag aan de gemeente is ons niet geheel duidelijk.

In de APV zijn geen bepalingen omtrent rookoverlast opgenomen, behalve dat er geen overlast of hinder voor de omgeving mag zijn.
Het stoken van vuur m.b.t. haarden, korven, sfeerhaarden etc. is niet verboden. Er is dus ook geen ontheffing/vergunning voor nodig.

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1. Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Het verbod geldt niet voorzover het betreft:

a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand of voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert;
c. vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.
5. Het verbod geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3 van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.
6. Het verbod geldt niet indien er sprake is van een tijdig vooraf bij de burgemeester schriftelijk gemelde verbranding van een beperkte hoeveelheid schoon hout dat afkomstig is van een huttendorp behorende bij een kindervakantieweek of –spel. De burgemeester kan de verbranding altijd in het belang van de openbare orde verbieden.
7. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Plaats reactie