Gemeente Maasdriel

Mag een hottub met houtkachel in de tuin geplaatst worden?
Plaats reactie
vuurkorf
Site Admin
Berichten: 1402
Lid geworden op: 04-09-2015 22:42

Gemeente Maasdriel

Bericht door vuurkorf » 04-08-2016 18:17

Op 27 juli 2016 nam u contact met ons op met de vraag of voor een

hottub wel of geen vergunning nodig is in de gemeente Maasdriel.

Hieronder leest u onze reactie.

Wetgeving

In Nederland zijn de rechten en plichten van de burgers in diverse

wetten en regels vastgelegd door de overheid. De inhoud en de

wetteksten zijn onder andere te vinden op de website

wetten.overheid.nl. De voor u vraag van toepassing zijnde wetten zijn

daar op te zoeken.

U heeft een vraag gesteld of voor een hottub een vergunning nodig is.

Voor de beantwoording van deze vraag kunnen de volgende wetten of

besluiten van toepassing zijn: algemene plaatselijke verordening van

de gemeente Maasdriel, bouwverordening van de gemeente Maasdriel,

het bestemmingsplan van de gemeente Maasdriel, bijlage II van het

besluit omgevingsrecht en het landelijk geldende bouwbesluit.

In de algemene plaatselijke verordening is weergegeven dat het

verboden is vuur aan te leggen, te sloken of te hebben. Dit verbod

geldt niet voor zover het betreft verlichting door middel van kaarsen,

fakkels en dergelijke, sfeervuren indien geen afvalstoffen worden

verbrand, vuur voor koken, bakken en braden, mits dit geen gevaar,

overlast of hinder voor de omgeving oplevert. Het college kan voor dit

verbod een afwijking verlenen. Afhankelijk van wat men precies wil

gaan doen met de hottub is er wel of geen vergunning nodig.

In het bestemmingsplan is aangegeven wat er voor bouwwerken en

gebouwen op het perceel aangebracht mogen worden en op welke

wijze de gronden gebruikt dienen te worden.

Verder is in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht aangegeven voor

welke bouwwerken en gebouwen geen omgevingsvergunning nodig is

De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten, te weten

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel,

West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland.

(het zogenaamde vergunningsvrije). Wij adviseren u de bijlage II van

het Besluit omgevingsrecht te controleren en het bestemmingsplan om

te achterhalen of een hottub vergunningsvrij geplaatst kan worden. Dit

kan situatie afhankelijk zijn en er kan niet op voorhand gezegd worden

of er wel of geen omgevingsvergunning nodig is.

In het Bouwbesluit zijn de eisen weergegeven waar gebouwen en

bouwwerken aan moeten voldoen. Wij adviseren u deze eisen te

controleren of voor een hottub voldaan wordt aan de eisen.

Het bouwbesluit geeft in artikel 7.22 aan dat het de plicht is van de

burgers om er voor te zorgen dat er voor de omgeving geen hinderlijke

of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof te verspreiden.

Verder willen wij opmerken dat in artikel 37 van het Burgerlijk wetboek

boek 5 is aangegeven dat een eigenaar van een erf eigenaars van een

ander erf geen hinder mag toebrengen door het verspreiden van o.a.

rook of gassen.

Plaats reactie