Gemeente Barneveld

Mag een hottub met houtkachel in de tuin geplaatst worden?
Plaats reactie
vuurkorf
Site Admin
Berichten: 1402
Lid geworden op: 04-09-2015 22:42

Gemeente Barneveld

Bericht door vuurkorf » 22-08-2016 20:15

Hierbij willen wij uw mail beantwoorden.
In de gemeente Barneveld is het niet noodzakelijk een bouwvergunning te vragen voor dit soort “tuinmeubilair”.

In onze APV is artikel 135 opgenomen waarin de door u genoemde materie gereguleerd wordt.

Ik heb het hieronder opgenomen:
Artikel 135 Verbod vuur te stoken
1. Het is verboden in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2. Het in het eerste lid gesteld verbod geldt niet voor zover:

a. de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, Wetboek van Strafrecht of artikel 36 van deze verordening van toepassing zijn;

b. het verbranden van zieke planten en houtopstanden betreft waarvoor de plantenziektenkundige Dienst te Wageningen schriftelijk het advies geeft dat het noodzakelijk is deze planten of houtopstanden spoedig ter plaatse te verbranden;

c. het verlichting betreft door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke of vuur om te koken of bakken indien dat geen gevaar of hinder oplevert voor de omgeving; of

d. het verbranden voor schoon, droog, niet geverfd en niet verduurzaamd hout in vuurkorven met een maximale inhoud van 25 liter betreft, indien dat geen gevaar of hinder oplevert voor de omgeving.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod voor:

a. het in de maanden november tot en met april verbranden van kap- en snoeihout;

b. vuren bij de jaarwisseling;

c. kampvuren op recreatieterrein Zeumeren.

4. Een ontheffing bedoeld in het derde lid kan worden geweigerd;

a. in het belang van de openbare orde en veiligheid;

b. ter bescherming van de woon- en leefomgeving;

c. ter bescherming van flora en fauna;

d. ter voorkoming van hinder, of nadelige beïnvloeding van het milieu door rook, roet, stof, walm of stank.

5. Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van het in het derde lid bepaalde.

Plaats reactie