Pagina 1 van 1

Gemeente Amersfoort

Geplaatst: 28-08-2016 14:50
door vuurkorf
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mail aan de gemeenteraad.
Uw e-mail wordt onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht.

Uw e-mail heeft bij ons het registratienummer 5311349 gekregen en wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad.
Deze lijst is te raadplegen via de gemeentelijke website: www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Op de lijst staan alleen het onderwerp van uw e-mail en de wijze van behandeling opgenomen.
Voor de raadsleden is daarnaast ook de e-mail zelf beschikbaar.

Meer informatie over deze ontvangstbevestiging of over de afhandeling van uw e-mail?
Dan kunt u contact opnemen met de Raadsgriffie, telefoonnummer 033 469 4379 of e-mail: griffie@amersfoort.nl.