Longfonds over houtrook

Ziekenhuizen over houtrook
Plaats reactie
vuurkorf
Site Admin
Berichten: 1402
Lid geworden op: 04-09-2015 22:42

Longfonds over houtrook

Bericht door vuurkorf » 16-11-2015 19:02

Longfonds: strengere maatregelen moeten gezondheidsrisicoÂ’s beperken
Kies voor je longen, stook niet op hout
Nederland heeft 1 miljoen longpatiënten. Houtrook leidt in veel gevallen tot verergering van
hun gezondheidsklachten. De rook van houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven
is echter voor niemand gezond. Lokaal kunnen de concentraties en daarmee de blootstelling
van mensen hoog oplopen. Het Longfonds adviseert mensen om niet op hout te stoken en pleit
voor strengere maatregelen om gezondheidsrisicoÂ’s te beperken.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van
luchtvervuiling zijn de stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel,
vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan gezondheidsklachten door fijn stof
(PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende (PAKÂ’s)-en andere giftige stoffen (VOS en
koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding van hout.
Iedereen loopt een gezondheidsrisico
Nederland telde in 2011 0,94 miljoen kachels en open haardeni
en dit aantal neemt toe vanwege het
duurzame en goedkope imago van houtstook. Het CBS heeft becijferd dat in Nederland 10 procent
van de bevolking hinder ondervindt door houtrookii. Volgens het RIVM iiimogen we aannemen dat de
gezondheidseffecten van fijnstof uit houtrook vergelijkbaar zijn met de gezondheidseffecten van
fijnstof uitgestoten door verkeer. Bekend is dat fijnstof uitgestoten door verkeer het meest schadelijk is
voor de gezondheid.
Longpatiënten zijn gevoeliger voor houtrook dan gezonde mensen. Ook gezonde kinderen en ouderen
en mensen met een hart- en vaatziekte krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze
‘gevoelige groepen’ kunnen dan benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen een verslechterde
longfunctie. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als de blootstelling al is
beëindigd. Dit belemmert mensen in hun dagelijkse leven. De gevolgen zijn voor deze mensen snel
merkbaar, maar blijven niet tot hen beperkt. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, niet in het minst
stoker zelf.
Niemand meer zieke longen door houtrook
Longpatiënten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel, kunnen zich niet
adequaat beschermen tegen houtrook. Het is onmogelijk om de eigen woning zodanig af te sluiten dat
de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om continu te ventileren om de
luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
Het Longfonds wil dat niemand meer zieke longen krijgt door het inademen van lucht. Het Longfonds
wil de gezondheidsrisicoÂ’s van houtrook maximaal beperken, met name bij gevoelige groepen zoals
longpatiënten, kinderen en ouderen.
Vanwege de risicoÂ’s voor de gezondheid van mensen en met name gevoelige groepen raadt het
Longfonds het stoken op hout sterk af. Kies voor je eigen gezondheid en die van je buurtgenoten voor
(sfeer)verwarming zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
Overlast aanpakken
Als u ziekt wordt van houtrook van buurtgenoten kunt u gebruik maken van het stappenplan voor de
gehinderde die te vinden is in de toolkit ‘Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast\,
http://www.vvm.info/main.php?id=897. Een van de eerste stappen is het gesprek aan gaan met uw
buren. U kunt daarbij dit standpunt van het Longfonds meenemen.
Als mensen er desondanks toch voor kiezen om te stoken op hout, dan adviseren wij om de
houtkachel en dergelijke alleen incidenteel te gebruiken, en dus niet als hoofdverwarming, en daarbij
de tien tips voor goed stoken op te volgen. Deze tips zijn ook te vinden in de genoemde toolkit, u kunt
uw buren hier ook op wijzen.
Kies voor je longen, stook niet op hout
Longfonds | zomer 2015 2
U kunt ook contact opnemen met Stichting Houtrookvrij, zij registeren ook klachten van gehinderden
en kunnen u adviseren. U kunt daarnaast ook contact opnemen met de plaatselijke GGD.
Als u overweegt te verhuizen, raden wij u aan om de nieuwe woonomgeving vooraf goed te
verkennen. Ecowijken bijvoorbeeld staan bekend om het hoge aantal houtkachels.
Daarnaast is het hoog nodig dat er strengere wetgeving én adequate handhaving komt voor kachels,
brandstof en rookgasafvoer. Bovendien moet bij windstil weer en mist een stookverbod gelden. Hier
pleit het Longfonds voor bij de overheid samen andere partijen zoals Stichting Houtrookvrij.
www.longfonds.nl/buitenlucht

Bron: https://d3dercthehil0h.cloudfront.net/i ... verklaring houtrook 2015.pdf

Plaats reactie